Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej Galerii Knitwear Factory by Małgorzata Drozd.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail malgorzatatdrozd@o2.pl
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Polityka prywatności respektuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych jest Knitwear Factory Małgorzata Drozd z siedzibą w Lublinie, ul. Bielskiego 1/88, 20-153, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 7122058470, REGON: 061611302.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na stronie, w celach na jakie wskazują dane formularze np. zakup produktu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania wiadomości drogą elektroniczną (e-mail), kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora.
 5. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 6. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
 • udzielona przez Użytkownika zgoda wyrażona poprzez założenie konta lub zapisanie się na listę kontaktową,
 • zawarta umowa handlowa podczas zakupu produktów,
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów.

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że poprzez założenie Konta na stronie Galerii Knitwear Factory by Małgorzata Drozd, użytkownik zgadza się, by administrator przetwarzał dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres IP, pliki cookies.
 2. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter, pobierających ebook oraz biorących udział w webinariach, wyzwaniach, czy komunikacji poprzez Messenger na Facebooku.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania,
 • dla prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez osobę zapisaną na newsletter.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

– dostępu do danych,

– sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.  Administrator analizuje, historię otwarć wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną (e-mail oraz messenger), w celu dostarczania subskrybentom jak najbardziej dopasowanych treści.

6.  Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowe obligują nas do retencji danych.

7.  Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych np. za pomocą pisma.

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Administrator wdrożył szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje na podstawie szczegółowych umów takie jak: DPD Sp. z o.o. oraz Poczta Polska S.A. celem realizacji zamówień klienta w sklepie internetowym.

FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że użytkownik zgadza się z Polityką prywatności i jest świadomy, że Administrator analizuje historię otwieralności wiadomości e-mail.

2.Formularz rejestracji konta w knitwearfactory.pl – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz danych płtatności. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystywane są w celu obsługi potransakcyjnej klienta. Administrator nie ma możliwości ingerencji w dane płatności, dane są szyfrowane oraz niedostępne dla administratora i osób trzecich z wyjątkiem klienta. Poprzez wypełnienie formularza użytkownik zawiera umowę handlową z administratorem danych.

3.Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

TECHNOLOGIE

1.Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2.W celu korzystania ze strony internetowej knitwearfactory.pl niezbędne jest posiadanie:

 • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2.Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

 

Informacje o usługach przedstawione na stronie knitwearfactory.pl obowiązują od 25 maja 2018 r.Pliki cookies

Czym są Cookies (“ciasteczka”)

Jak w przypadku prawie wszystkich profesjonalnych stron internetowych, ta witryna również wykorzystuje pliki cookie tzw. “ciasteczka”, które są małymi plikami, pobieranymi na Twój komputer w celu poprawy jakości doświadczenia, które przygotowane zostało na stronie internetowej.

Ta podstrona opisuje, jakie informacje cookies są gromadzone, w jaki sposób je wykorzystujemy i dlaczego czasami te pliki są przechowywane w pamięci przeglądarki. Przeczytasz też tu o sposobie zapobiegania zapisywania plików cookie, jednak miej na uwadze, że może to spowodować obniżenie efektywności lub “zerwanie” pewnych elementów funkcjonalności tej witryny internetowej.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie możesz znaleźć w artykule Wikipedii na temat plików cookie HTTP.

Jak wykorzystujemy pliki cookies

Wykorzystujemy cookies do wielu celów, które wymieniamy szczegółowe poniżej. Niestety w większości przypadków nie ma możliwości wyłączenia cookies bez kompletnego unieruchomienia funkcjonalności lub udogodnień dodanych do tej strony. Rekomendowane jest by pozostawić wszystkie cookies bez zmian, jeśli nie jesteś pewny tego, czy są potrzebne do świadczenia usług z których korzystasz.

Wyłączenie Cookies

Możesz zapobiec zbieraniu cookies dopasowując ustawienia swojej przeglądarki (zobacz w pomocy Twojej przeglądarki jak tego dokonać).  Bądź świadom, że wyłączenie cookies zawsze będzie miało wpływ na funkcjonowanie każdej strony w naszej domenie na której będziesz przebywać. Wyłączenie cookies może spowodować wyłączenie specyficznych funkcjonalności tej konkretnej strony i utrudnić odbiór treści jakie na niej zawarliśmy. Dlatego rekomendowane jest zachowanie ustawień cookies bez zmian.  

Cookies, które wykorzystujemy na stronie

Związane z Twoim kontem
Jeśli tworzysz konto w naszym serwisie będziemy używać cookies, by zarządzać jego procesem rejestracji i administracji. Te “ciasteczka” będą często usuwane jeśli się wylogujesz, ale w niektórych przypadkach mogą zostać zachowane, aby zapamiętać Twoje preferencje strony kiedy się wylogujesz.

Cookies związane z logowaniem
Używamy cookies kiedy jesteś zalogowany i zapamiętujemy ten fakt. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz pamiętać o ponownym logowaniu za każdym razem kiedy od nowa odwiedzasz naszą stronę. Ten typ cookies jest usuwany, bądź czyszczony kiedy się wylogowujesz. Zapewniamy dzięki temu, że masz jedyny dostęp do funkcji i wyselekcjonowanych obszarów po zalogowaniu.

Cookies związane z newsletterem e-mail
Ta strona oferuje newslettery oraz subskrypcje e-mail. Cookies mogą być używane do zapamiętywania czy już dołączyłeś do naszej listy albo pokazywania określonych powiadomień, które mogą być istotne tylko dla subskrybowanych lub nie zapisanych użytkowników.

Cookies wykorzystywane w przetwarzaniu zamówień
Ta strona oferuje możliwość nabycia produktów handlowych i związane z tym udogodnienia płatnicze. Cookies są niezbędne, by zapewnić, że Twoje zamówienie jest pamiętane pomiędzy etapami procesu zakupowego i może być poprawnie zrealizowane.

Cookies związane z ankietami
Od czasu do czasu proponujemy użytkownikom ankiety i kwestionariusze by dostarczyć Ci ciekawe spostrzeżenia czy pomocne narzędzia, by lepiej zrozumieć bazę naszych odbiorców i ich potrzeby. Takie ankiety mogą używać “ciasteczek”, by pamiętać kto już wziął udział w ankiecie albo nawet po zmianie podstron dostarczać dokładne wyniki.

Cookies powiązane z formularzami
Przesyłając dane za pomocą formularza, np. na stronach kontaktowych lub przy komentarzach postów, cookies mogą zostać ustawione, by zapamiętać dane użytkownika dla przyszłej korespondencji.

Preferencje strony powiązane z cookies
Aby zapewnić Ci wygodne przejście przez naszą stronę, wykorzystujemy funkcjonalności do ustawiania preferencji dotyczących działania tej witryny podczas Twojego korzystania z niej. By zapamiętać te ustawienia wykorzystywane są pliki cookies wywołujące te informacje za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję ze stroną, na którą mają wpływ Twoje preferencje.

Pliki cookie stron trzecich

W niektórych, szczególnych, przypadkach korzystamy również z plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. W poniższej sekcji opisano, które pliki cookie można napotkać za pośrednictwem tej witryny internetowej.

Ta strona korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, pomagającym nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i sposobów, które możemy poprawić. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na stronie i odwiedzane strony, dzięki czemu możemy nadal tworzyć ciekawe dla Ciebie treści.

Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

Analityka zewnętrzna służy do śledzenia i mierzenia korzystania z tej witryny, dzięki czemu możemy nadal tworzyć ciekawe treści. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na stronie lub odwiedzanych stronach, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć witrynę.

Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i wprowadzamy subtelne zmiany w sposobie dostarczania witryny. Gdy wciąż testujemy nowe funkcje, te pliki cookie mogą być używane w celu zapewnienia stałego dostępu do witryny, zapewniając jednocześnie, że rozumiemy, które optymalizacje doceniają nasi użytkownicy.

Ponieważ sprzedajemy produkty, ważne jest, abyśmy rozumieli statystyki dotyczące liczby osób odwiedzających naszą witrynę, które faktycznie dokonały zakupu, i dlatego takie dane są śledzone przez pliki cookie. Jest to o tyle dla Ciebie ważne, że pozwala nam dokładnie przewidzieć prognozy biznesowe, które pozwalają nam monitorować koszty reklamy i produktu, aby zapewnić najlepszą możliwą cenę.

Korzystamy z reklam, aby zrównoważyć koszty prowadzenia witryny i zapewnić środki na dalszy rozwój. Reklamy behawioralne wykorzystywane przez tę witrynę mają na celu zapewnienie, że w miarę możliwości dostarczamy Ci najbardziej odpowiednie reklamy, śledząc twoje zainteresowania i przedstawiając podobne rzeczy, które mogą być interesujące, zachowując Twoją pełną anonimowość.

Kilkoro partnerów reklamuje się z naszego ramienia i wykorzystuje afiliacyjne śledzenie cookies, umożliwiające łatwe zrozumienie czy nasi klienci skorzystali z oferty za pośrednictwem naszego partnera. Dzięki temu możemy rozliczyć się z naszym partnerem i zadbać by użytkownik skorzystał z premii, którą zapewnia dokonanie zakupu.

Używamy również przycisków social media oraz pluginów, które pozwalają na łączenie z mediami społecznościowymi na różne sposoby. Aby taki proces mógł odbywać się bez przeszkód na następujących serwisach społecznościowych (facebook, instagram, YouTube), ustawione pliki cookies w naszej witrynie, mogą być wykorzystane do ulepszenia Twojego profil w witrynie społecznościowej lub w celu przechowywania danych, które one posiadają w różnych celach określonych w ich polityce prywatności.

Więcej informacji

Mamy nadzieję, że powyższe informacje wyjaśniają zakres działania cookies na naszej stronie. Tak jak wcześniej wspominaliśmy – jeśli nie wiesz czy coś będzie miało wpływ na funkcjonowanie jakiegoś elementu strony i czy tego potrzebujesz czy nie, sugerujemy pozostawienia tego cookies aktywnego. Wszystko co robimy w naszym serwie ma na celu poprawę jakości dostarczanych usług i nie narusza praw użytkowników.

Jeśli jednak szukasz więcej informacji, zawsze możesz się z nami skontaktować:

kontakt@knitwearfactory.pl lub malgorzatadrozd@o2.pl

0

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać